Dropzone Commander ismertető - Harmadik rész

SZERZŐ: MARNEUS 10:45

Sziasztok !  

Folytatjuk a DZC cikksorozatot ezúttal a PHR és Shalatari frakció bemutatásával. A szerző most is Leaxe Mester .

IMG27_Box_Art_1024x1024.jpg

Poszt-Humán Köztársaság (PHK)

    Az emberi faj utolsó aranykorának hanyatló korszakában a lakosság egy része hátat fordított az emberiségnek.  Másfél évszázaddal később egy felismerhetetlen civilizációként tűntek fel a semmiből. Már nem egyszerű emberek voltak, hanem poszt-humánok, kiborgok. A PHK alig 3 milliárd főt számlál. Elit társadalmuk minden egyes tagja felér több egyszerű emberrel. Figyelemre méltó sebességgel fejlesztették technológiájukat, messze túllépve az EEK szintjét. Megalakulása óta a PHK-t a szinte istenként tisztelt Fehér Gömb vezeti, mely egy misztikus, hatalmas erejű különleges tárgy.


phr1.jpg

A Fehér Gömb és a PHK születése

       A PHK megosztottság, tűz és halál által jött létre. Nem sokkal a Scourge invázió előtt, egy idegen eredetű titokzatos tárgy zuhant be a Föld légkörébe, mely az emberiség elkövetkező szörnyű sorsára figyelmeztetett. Az emberiség egy kis része komolyan vette a Fehér Gömb üzenetét. Elhagyták a Földet és a Bölcsővilágokat, hogy elkerüljék a jóslatban szereplő sorsot. Harcba is bocsátkoztak az őket megállítani kívánó flottával, ezzel időt nyerve armadájuk többi részének, hogy az űr ismeretlen sötétjébe meneküljenek. Az "Intelem"-be vetett hitük megkímélte őket a Scourge invázió borzalmaitól és egy új civilizáció megalakulását jelentette.

PHR_Dropships_1024x1024.jpg

     A Fehér Gömb a PHK Köztársaság életében meghatározó és nagyra becsült helyet tölt be. Meghatározza a legfőbb politikákat és irányelveket, valamint a PHK egyértelmű technológiai felsőbbsége is a Gömb jótékony befolyásának köszönhető. A köztársaság egy menekültekből és lázadókból álló tömegből egy teljesen új civilizációvá vált alig 170 év alatt, ami teljességgel lehetetlen lett volna jelentős külső segítség nélkül. Valamilyen rejtett cél egészen biztosan van a háttérben, de a fennálló találgatások egyelőre túl vadak ahhoz, hogy papírra vessük. Jelenleg a Fehér Gömb a legnagyobb, zavaró rejtély az EEK döntéshozói és tudósai számára.

A felemelkedés

    A korábbi menekültek sorsa teljesen ismeretlen volt egészen az EEK ambiciózus visszahódító kampányáig. Aurum felett (az EEK hatalmi központja) egy furcsa és nem várt űrhajó jelent meg hirtelen, melyben az PHK küldöttsége érkezett. A lenyűgözően megváltozott, de mégis emberszerű csoport az EEK Főtanácsa előtt magukat a régi menekült csoport leszármazottainak vallották. A PHK feltűnése óta az EEK róluk megszerzett tudása meglehetősen hiányos, de legtöbbször tisztán csak találgatás. Ennek legtöbbje a fagyos hangulatú diplomáciai tárgyalások során és a kihallgatások eredményképpen szűrődtek le. Ebben a pár hónapban az EEK foglyokhoz és boncolásokhoz testekhez is hozzájutott, hiszen fegyveres konfliktus is kialakult a két frakció között.

phr4.jpg

Poszt-Humánok

     A Köztársaság tagjaival történt első találkozáskor is már egyértelmű volt, hogy megváltoztak a menekülésük óta. Bár egyé egyértelműen emberiek, a megjelenésük, beszédük, mozgásuk és modoruk  valahogy rejtélyes és kimondottan nyugtalanító. Állításukhoz, miszerint ők többek, mint egyszerű emberek, sosem fért kétség. A legelső kutatások kibernetikus protézisek és módosítások nagyfokú használatát mutatták ki a jobb fizikai teljesítmény és a sérülések gyógyítása céljából. Ezek a mesterséges módosítások az egyszerű csont és végtagpótlásoktól egészen a rendkívül fejlett és megfejthetetlen élő szövet és mesterséges nano-szerkezetek összeolvasztásáig terjednek. Ez bármennyire is visszataszítónak hangzik, az alanyok a testi tökéletesség csúcsának tűnnek, annak ellenére, hogy a “másság” borzongató érzése ott bujkál mindenkiben, akik rájuk néz. A legtöbb EEK állampolgár, aki valaha találkozott velük, természetellenesnek és visszataszítónak tartják őket. Nem is embernek, hanem egy külön fajnak.

Elit seregek

      A PHK lakossága meglehetősen kicsi az EEK-hoz képest. A PHK haderejének hatékonyságát az egységek túlélési esélyeinek és ütőképességének maximalizálására koncentrálva érik el. A kiváló technika és a rendelkezésre álló mesterséges testfejlesztések segítségével, a PHK rendkívül sikeresnek bizonyult ezen cél elérésében. Mivel látszólag a PHK-nak nincsenek rövidtávú tervei a Föld és a Bölcsővilágok visszafoglalására, nincs szükségük az EEK hatalmas katonai gépezetéhez hasonlóra. A PHK így képes volt az amúgy kis létszámú haderejük páratlan minőségű kiképzésére és felszerelésére összpontosítani.

phr5.jpg

 Járművek

      Sok tekintetben a PHK járművei nagyban hasonlítanak az EEK gépeihez. A közös örökség itt is megmutatkozik, de a PHK páncélos egységei egészen másfajta irányba fejlődtek tovább. A műszaki fejlesztések és a jobb gyártási minőség miatt a legtöbb tekintetben jobbak. Jól felfegyverzettek és ha az ellenfél létszámfölényben is van, tűzerőben nem tudják őket felülmúlni. A legszembetűnőbb különbség a letisztultabb kinézet és az impozáns csatalépegetők jelenléte.  Mindamellett, a Köztársaság továbbra is használ hagyományos lánctalpas járműveket és nagyjából  hasonló, leszállóhajókkal támogatott csapatszállítási módszereket alkalmaz.

A PHK járművei

      A PHK járművei nagyszámú optikai és elektromágneses rendszerrel vannak felszerelve, melyek segítségével a legénység részletes információt kaphat a környezetéről. A legszembetűnőbb, hogy nincsenek ablakok és minden járművön az elektromagnetikus letapogatáshoz szükséges kupola látható. A járművek kezelői csakis az érzékelők által nyújtott adatokra hagyatkoznak és idegi kapcsolódással vannak összeköttetésben a fedélzeti mesterséges inteligenciához. Ez taktikai segítséget nyújt a harcban, beleértve a célzást és a veszély elemzést is, tovább növelve a pilóta és gép egységének hatékonyságát.

 phr2.jpg

A Shaltari törzsek


       A Shaltari egy ősi, magasan fejlett faj. Fejlett technológiájuk legalább annyira kifinomult, mint amennyire hathatós. Évezredek óta ismerik az űrutazást, számtalan igazságot megtanultak és rengeteg háborút vívtak már. Tudásuk által a Shaltarik túl tudnak lépni a halálon és a végtelenségig létezhetnek, az idő hullámzó folyamát figyelve. Csatában a Shaltarik félelmetes ellenfelek. Gyorsaságuk páratlan, tűzerejük egyedülálló, bátorságuk tagadhatatlan. Szerkezeteik szépsége kidomborítja valódi természetüket. Gyilkos gépek, melyek halálosan tökéletessé fejlesztettek már azelőtt, hogy az emberiség megtanult köveket dobálni. A Shaltarik a technológia valódi mesterei.

Woodland_Warstriders_1024x1024.jpg

Fiziológia / Élettan

    A Shaltarik apró termetűek, alig magasabbak mint 120cm. Végtagjaik aránytalanul hosszúak, de humanoidok. Tetőtől talpig vastag, hosszú tüskék borítják őket, melyek színét változtatni tudják. Bonyolult mintázatok hullámzanak végig a tüskéken zavarba ejtő sebességgel, hasonlóan a földi tintahalakhoz. A színváltoztatás ellenére az egyedeknek van domináns színe, ami az idő jelentős részében látható. Szemeik nagyok és oválisak. Az emberi szemmel ellentétben, átlátszatlanok és nincs pupillájuk. Látásuk nagyjából hasonló az emberéhez. Nincs felismerhető orruk, vagy fülük, de apró, hegyes rövid, fogakkal teli szájuk látható. 

Tudat folytonossága

    A Shaltarik várható életkorát több mint 3 évszázadra becsülik. Mint minden már létformánál, náluk is bekövetkezik az öregedés és a halál. A tapasztalat és a tudás semmivé válását már a korai Shaltarik is gyászolták. A faj számára, mely mindennél többre értékeli a tudást, ez elfogadhatatlan veszteség. Ezt a hiábavaló veszteséget végül a legfontosabb technológiai innovációjuk szüntette meg - a tudat átvitel. A halál közeledtével ez a fejlett folyamat lehetővé teszi az alany pszichéjének és az emlékeinek az átvitelét egy másik fizikai testbe. Külön erre a célra, agyhalott testeket növesztenek, hogy a tudat tovább élhessen. Emberi szavakkal csak ilyen egyszerűen lehet leírni és megérteni ezt a tisztelt és titokzatos folyamatot . Egyes Shaltarik már évezredek óta léteznek, több tucat testben élve eddig. Ezek a "Vének" hatalmas mértékű tapasztalattal rendelkeznek, tudással, amely lehetővé tette, hogy a Shaltari faj az összes ismert fajt technológiailag messze túlhaladja.

sh6.jpg

A Harcosok Tisztelete

     A jelenlegi időkben, a leggyakoribb módja egy Shaltari elmúlásának, ha csatában esik el. Az emberi elme számára logikusnak tűnhet, hogy egy ilyen faj mindenáron elkerülni igyekszik a háborút. Ez igencsak távol áll az igazságtól, mivel a Shaltari kultúra egyik központi tétele a Harcosok Tisztelete. Bár a Shaltarik a tudást tartják a legfőbb értéknek mindenek felett, a harctettek azok, amiket a többi cselekedetnél magasabbra tartanak. A Shaltariknak űrutazókként az évezredek alatt számtalanszor meg kellett küzdeniük a létezésükért. A harcosok tisztelete így sokkal egy olyan szintet ért el, ami más fiatalabb fajoknál felfoghatatlan. Ez a mély tisztelettel azt eredményezte, hogy a Shaltari társadalomon belül egy domináns harcias szubkultúra alakult ki. Ez egy kétszintű struktúra, ahol azok, akik még soha nem vettek részt harcban, nevet sem kaphatnak. A Shaltariak szerint az alapvető tiszteletet ki kell érdemelni a harcmezőn. Ezt a hozzáállást alkalmazzák az emberekkel kapcsolatban is. A Shaltari nagykövetek nem hajlandóak szóba állni azokkal akiknek nincs katonai tapasztalata.

sh4.jpg

A törzsek

     Idővel, a Shaltariak magukévá tették a “sokszínűségben, harcban és küzdelemben rejlő erő” koncepcióját. Mivel hozzászoktak, hogy befolyási zónájukban ők a legerősebb faj, az egyetlen logikus lehetőség a versengésre saját maguk ellen volt.  Az évszázadok során a különböző nézetek és a kisebb kulturális eltérések mentén jól körülhatárolható csoportok alakultak ki a Shaltari társadalomban. Ezt a megosztottságot kimondottan értékeli, sőt magasztalja minden Shaltari, mint a fejlődés, a felfedezések hajtóerejét és a kulturális stagnálás ellenszerét. Az emberek ezeket a csoportokat törzseknek kezdték nevezni, ugyanúgy ahogy a korai Shaltari nagykövetek is használták a szót. A törzsekhez rendelt elnevezések hasonlatos a korai Földi nemzeteinek és kultúráinak besorolásához. A neveket szinte véletlenszerűen osztja ki az EEK, és semmi kapcsolat nincs a néhai eredeti névhordozóhoz. Az ősi nevek, mint például az inka, apacs vagy amazon újra használatba kerültek, de most most már igen eltérő fogalmi tartalommal.


sh5.jpg
Technológia

    A Shaltari járművekre jellemző a jellegzetes geometriai formák és a szépség. Megjelenésüket sokan ékszerhez hasonlítják, bár ez csak az igazi valójukat, a mesterien megtervezett gyilkológépet rejti. Az EEK tudósai szerint szinte az összes, látszólag csak külső díszítés is valós funkcióval rendelkezik, bár pontos funkciójuk máig rejtély. A Shartari harctéri technológia fő pillére a teleportáció, mely lehetővé teszi a csapatok gyors bevetését, átirányítását és kivonását másodpercek alatt, anélkül hogy feleslegesen veszélyeztetné az életüket. A taktikai manővereik nem hasonlítanak egyik másik ismert fajéhoz sem, ami veszélyes és nehezen sarokba szorítható ellenfelekké teszi őket. A Shaltari tűzerőt nemhiába félik, fegyvereik az eddig ismert legfejlettebbek, melyekkel az emberiség találkozott. Halálos szerkezetek széles skáláját tudják bevetni a távolból, és olyan pusztító tűzerőt zúdítva az ellenfélre, amit csak a legerősebb páncélzat bír ki.

Czuppon Gergely (leaxe)

 

Az ismertető a Hawk Wargames anyagai felhasználásával készült, a Hawk Wargames engedélyével. A fotók felhasználását a Hawk Wargames engedélyezte. ,

Copyright of Hawk Wargames 2013

Ui : Ahogyan az alcím is takarja hamarosan szabály ismertető.

2013 okt. 22

Címkék: ismertető Új játék DZC Uj játék DZC

A bejegyzés trackback címe:

https://tmtmanufaktura.blog.hu/api/trackback/id/tr35591991

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Gróf Úr 2013.10.23. 10:13:05

Lássuk a medvét! :-)

MARNEUS 2013.10.23. 10:15:11

@Gróf Úr: Hamarosan ! :D Minden valószínűség szerint Több cikkből fog állni az ismertető.
Remélem sokan kedvet kapnak majd és lehet tolnia Giga-Mega Csatákat.
MElyi kfrakció a szimpatikus ?

MAC

Gróf Úr 2013.10.23. 10:28:54

Ismersz: mindegyik :-)

Csak azért érdekelne a szabály, mert szép figurájú, jó hátterű játékkal tele a padlás; nekem a szabályrendszer adja el a gémet. Addig, amíg azt meg nem ismerem, szinte felesleges bármit olvasnom róla, mert nem tudom, h érdekelni fog-é avagy sem :-) Ez persze lehet, h csak az én nézőpontom, szóval semmiképp sem akarnálak lebeszélni titeket a háttér-ismertetésről, csak térjünk a lényegre a végén, tudod, a túl sok petting csak megárt ;-)

MARNEUS 2013.10.23. 10:31:47

@Gróf Úr: :D
Sajnos a helyzet így diktálta , hogy ennyit kellett pettingelni.Konkrétan vártuk a szab könyvet , hogy megérkezzen :D

MAC

TMT MANUFAKTURA

A TMT Manufaktúra egy baráti társulás, amely egyedi figurák megtervezésével-kivitelezésével-festésével foglalkozik, ezenfelül tereptárgyak és terepasztalok készítésével.A blogunk célja, hogy minél szélesebb körben ismertek legyünk, hogy berobbanjunk a köztudatba, és természetesen hogy nyomon követhetőek legyenek a munkáink.

Tagok:

Bíró Sándor alias Transferatu (az első T): Grafikus tervezés, szkrecsbuild, tereptárgy készítés és minden egyéb kézügyességet megkívánó feladat. Beteg elménk által megálmodott világot Ő veti papírra.

Boros Tamás alias MAC(az egyetlen M) : Konvertálás, szkreccsbuild, tereptárgy készítés és minden egyéb kézügyességet megkívánó feladat.

Tombi Tibor alias Tippi (az utolsó T) : Festés

Címkék

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2014 (5) 2015 (1) 2016 (3) 2017 (1) 40k (8) A (1) acolyte (1) angel (1) art (1) átvezető (7) baráti (2) beach (1) bemutatkozás (1) Bemutató (1) bike (1) brainstorm (1) character (2) Címkék (2) CMON meghívó (1) conversion (10) convert (7) counters (2) daemon (1) dark (1) day (1) deathskull (3) deff (2) diorama (6) dread (2) dreadnought (1) dwarf (1) DZC (4) épület (9) eszköz (1) évkezdő (1) fallen (1) Fantasy (7) fantasy (1) festés (9) flames (1) games (1) gamesday (6) grafika (2) green (9) greenstuff (1) heresy (1) ismertető (3) jam (1) Khador (5) kicsomagolás (2) kitbash (16) Kommentár nélkül (1) konvert (12) KOW (1) közös Cikk (1) malifaux (7) MalifauxJam (2) Móvár (2) nemzetközi (2) nurgle (1) of (1) ogre (1) ork (8) paint (6) painting (3) reklám (1) renowar (1) stuff (3) styrol (18) szabály (1) szkreccs (14) szpííd (2) talp (1) terrain (2) terv (6) törpe (3) Tutorial (7) Uj játék (4) Új játék DZC (3) unclean (1) verseny (9) waagh (1) war (1) warhammer (13) Warmachine (5) western (6) ww2 (2) Címkefelhő

Friss topikok